zo 1 okt 2017  om 9.30 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst (Israƫlzondag)

Welkom en mededelingen

Lied 287:1,2,5 (Rond het licht dat leven doet)
 
Groet en bemoediging
 
Drempelgebed
 
Lied 997:1,2,4 als kyriëgebed (- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land)
 
Gesproken lofprijzing (Psalm 117)
 
Lied 868:1,2,5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
 
Leefregel
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7
 
Lied 80:4,5 (O God van Jozef, leid ons verder)
 
Schriftlezing: Matteüs 21:33-43
 
Gezongen acclamatie: Lied 339a
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 992:1,2,3,4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 418:1,2,3,4 (God, schenk ons de kracht)
 
Zegen

Collecte uitgang:  Kerk en Israël
Peuteroppas:       Cornelia Hensbergen
Bijzonderheden:   Kindernevendienst 

terug