zo 8 okt 2017  om 9.30 uur te Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Welkom en afkondigingen.
 
 Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)
 
Groet en bemoediging:
 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer, in de heilige Geest.
Amen.
 
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakte heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
die niet loslaat wat Hij begon
 
Welkom aan de kinderen en hun ouders!
 
Aansteken van de Bijbelkaarsen
 
Lied 218:1,2,3,5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
 
Gebed
 
Lied 8b:1,2,3,4,5 (Zie de zon, zie de maan)
 
Inleiding op het lezen van de Bijbel
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Eerste verhaal: De Schepping
 
Lied 162:1,3,6, (In het begin lag de aarde verloren)
 
Tweede verhaal: De ark van Noach
 

Lied 163b:1,2,3,4 (Zeshonderd jaar is Noach oud)
 
Derde verhaal: Jezus bidt voor kleine kinderen
 
AWN I,20:1,2 (Laat de kind’ren tot Mij komen)
 
Vierde verhaal: God belooft een nieuwe aarde
 
 AWN I,30:1,2,4,5 (Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde)
 
Korte overweging (voor grote mensen)
Lied 117a:1,2 (Gij volken loof uw God en Heer)
 
Uitreiken van geboortekralen en Bijbeltjes
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 416:1,2,3,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 
Zegen

Collecte uitgang:  Onderhoudsfonds
Peuteroppas:       Fokje Peereboom
Bijzonderheden:   Kindernevendienst 

terug