zo 3 dec 2017  om 10.00 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Eerste Advent

Welkom en afkondigingen
 
Lied 25:1,2,3 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 
Groet en bemoediging
 
Aansteken van de eerste adventskaars
 
Uitleg liturgische bloemschikking
 
Gebed om ontferming
 
Lied 463:1,2,6,7,8 (als kyriëgebed) (Licht in onze ogen)
 
Leefregel
 
Adventsproject Kindernevendienst
 
Projectlied ‘Een boek vol verwachting’, coupletten 1,2 (melodie: Lied 243)
 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
 
Lied 439:1,2,3 (Verwacht de komst des Heren)
 
Schriftlezing: Johannes 1:14-18
 
Acclamatie: Lied 339a
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 149:1,3 (Halleluja! laat opgetogen)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 444:1,2,3,4,5 (Nu daagt het in het oosten)
 
Zegen

Collecte uitgang:   Missionair Werk en Kerkgroei
Peuteroppas:        Hennie Westink

Bij de collecte:

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei -zondag 3 december 2017
Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te lezen. Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Doel is dat tieners zelf actief worden! De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Yours!.
Zondag 3 december is de collecte bestemd voor dit belangrijke missionaire werk. Doet u mee?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA
0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
collecte Missionair Werk.

 

terug