TSJERKEPAAD 2017 TSJERKEPAAD 2017

In Friesland gaan ongeveer 260 kerken open op de zaterdagmiddagen vanaf 1 juli tot en met 9 september. In de kerken worden diverse activiteiten gehouden. De kerken zijn vaak zeer beziens-waardig en liggen in een prachtige, sfeervolle omgeving. In een onrustige wereld nodigen ze uit tot rust, bezinning en ontmoeting. Evenals in de voorgaande jaren doet de Protestantse Gemeente Lindestreek mee aan Tsjerkepaad. In de kerken te Steggerda en Noordwolde zijn twee bijzondere tentoonstellingen ingericht.In de PKN kerk te Steggerda een schilderijenexpositie van oud-inwoner Rinke Hoornstra:

“Als oud-inwoner van Steggerda ben ik blij om in de kerk van Steggerda mijn olieverfschilderij- te exposeren in de periode van Tsjerkepaad. Als jongen mocht ik graag tekenen en heb ik gewerkt op een architectenbureau te Wolvega. Ook heb ik als reclametekenaar gewerkt bij een meubelfabriek. Ik woon alweer 33 jaar met veel plezier samen met mijn vrouw in Oudehaske. Steggerda, Vinkega en De Hoeve zijn voor mij een rustpunt. Ik hou van de natuur om mij heen en leg dat graag vast op het doek. Ook fiets ik graag over het paadje langs de Linde en geniet van de dorpen er omheen. Steggerda heeft een belangrijke plaats in mijn leven; ik ben er geboren en het voelt nog steeds vertrouwd. Tijdens de expositie ziet u schilderijen van Steggerda en omgeving, maar ook van enkele andere plaatsen. Graag tot ziens in de PKN kerk in SteggerdaProtestantse kerk Steggerda Steggerdaweg 35/Kostersweg, SteggerdaIn de PKN kerk te Noordwolde een tentoonstelling van de Weststellingwerfse kunstschilder, graficus en illustrator Johan-nes Mulders (1899-1989)


Geboren in Boyl, als zoon van het hoofd der school aldaar raakte hij bevriend met de zonen van Harm Ellens (directeur van de Rietvlecht-school). Deze gaf hem zijn eerste tekenlessen. Later behaalde hij in Leeuwarden MO tekenen waarna hij naar de kunstacademie in Den Haag ging. Hij bleef zijn geboortestreek trouw, want na enige reizen in het buitenland, vestigde hij zich in het huis van zijn voormalige leraar Harm Ellens “De Wilghorst” op Oosterstreek 36. Hij schilderde, graveerde en tekende heel veel plekjes in zijn omgeving. Ook illustreerde hij veel boeken en hij werd zelfs internationaal vermeld als graficus.
Johannes Mulders bleef echter heel bescheiden. Als men hem vroeg werk ter beschikking te stellen voor het maken van een kalender, vond hij zijn werk niet goed genoeg. Gelukkig heeft men hem een paar keer kunnen overhalen. Het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) erfde enige van zijn werken en zo ontstond het idee een ex-positie aan deze bekende lokale kunstenaar te wijden. Gelukkig kregen we de tip dat het Museum voor Prentkunst te Fochteloo ook werken van Mulders in haar bezit heeft. Zij zijn bereid werk van hem ter beschikking te stellen en bovendien hun deskundige hulp om er een mooie tentoon-stelling van te maken.

In de kerken ligt een fietstocht voor u klaar. Vanuit Steggerda gaat de fietstocht naar Noord-wolde (of omgekeerd). U komt langs de kerk in De Hoeve, de Joodse begraafplaats aan de Scha-pendrift, het Lindepad en Peperga.
We nodigen iedereen graag uit tussen 1 juli en 9 september op een zaterdagmiddag, van 13.30 uur-17.00 uur eens langs te komen.
Vrijwilligers staan klaar om u gastvrij te ontvangen.Protestantse kerk NoordwoldeOldeberkoperweg 1, Noordwolde