Kerst Inn Kerst Inn

14 december 2018
van
16.00 uur–19.00 uur

in het Anker

verkoop van:

kerststukjes

snert

warme chocolademelk

vogelvoerplankjes

kniepertjes

Enz, enz, enz,

Opbrengst voor fontein in de beleeftuin van LindeStede

terug