Actuele zaken Stichting Stype Tadzjikistan zomer 2017 Actuele zaken Stichting Stype Tadzjikistan zomer 2017
Door de grote toename van het aantal opgenomen kinderen in het internaat in Hisor moest er weer gebruik worden gemaakt van oude onhygiënische bedden met een vaste matras. Wij vonden dit hygiënisch niet verantwoord.  We hebben daarom besloten om aan een plaatselijk timmerbedrijf  opdracht te geven 60 nieuwe bedden te maken voor het internaat in Hisor. Onze plaatselijke vertegenwoordiger Sharofiddin Mirzoev heeft dit voor ons verzorgd en heeft 60 bijpassende matrassen aangeschaft. Dit is inmiddels in het internaat afgeleverd zoals u op bijgaande foto’s kunt zien.

Ook zijn er een aantal studenten  uit de door ons gehuurde flat vertrokken. Mohammed Latif heeft zijn vierjarige opleiding voltooid en zoekt nu een baan als boekhouder. Umed heeft een 3 jarige opleiding aan een technische school afgesloten en kan nu als systeembeheerder of programmeur aan de slag. Quadratullo heeft een 2 jarige mbo opleiding economie gevolgd en wil graag naar de universiteit. Daar hij gaat trouwen moet hij volgens onze voorwaarden de flat verlaten. We hebben nog niet gehoord wat hij nu gaat doen.

Sharofiddin is op zoek naar nieuwe kandidaten voor de flat. In principe zullen dit ook weer jongens zijn die het internaat op 18 jarige leeftijd moeten verlaten. Wij geven ze de kans een goede beroepsopleiding te volgen en huisvesten ze gedurende de studie in de flat.


    Mohammed Latif                                 Umed                                 Quadratullo

Op 29 september ga ik met mijn medebestuurslid Djoke Westerdijk voor 8 dagen naar Tadzjikistan. We zullen met de directie van het internaat in Hisor overleggen wat voor project wij in 2018 eventueel kunnen opstarten.  Wat ons betreft onder voorbehoud van de aanmeldingen voor een reis en de financiële middelen van de stichting. Ook zullen we weer een aantal bezoeken afleggen aan oud studenten, die wij hebben ondersteund of nog steunen met een bedrijfskrediet.
Helaas blijft de financiële situatie van onze stichting zorgwekkend. We kunnen met behulp van vaste donateurs nauwelijks de kosten van de studenten in de flat bekostigen. Voor de overige activiteiten  zijn we afhankelijk van diverse financiële acties. Begin september starten we met een verkoopactie van suikerbroden in Wommels.  De overige plannen voor acties zijn nog niet definitief.
Meer informatie kunt u vinden op onze site www.stichtingstype.nl
 
Abe Timmermans
 
Bankrekening NL62 RABO 0198 2970 09 tnv Stichting Stype
 
 
                                                            
terug