Beleidsplan 2016-2021 Beleidsplan 2016-2021
Beleidsplan Protestantse Gemeente Lindestreek
juni 2016 – juni 2021
 
 Hoofdstuk 1
            Inleiding
            Missie
            Karakteristiek
            Ledenaantallen
  Hoofdstuk 2
            Kerkenraad
            Eredienst
            Kerkrentmeesterlijk beheer
  Hoofdstuk 3
           Diaconie
           Kinderen / jeugd
           Pastoraat
           Vorming en Toerusting
 Hoofdstuk 4
           Oecumene
           Communicatie
           Missionaire gemeente

Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS
Visie
Beheer en middelen
Het financiële beleid
Beheer onroerende zaken
  Hoofdstuk 6
Pastorie
Kerkgebouwen
kerkdiensten 
De Kosterije en het Anker
Beheer roerende zaken
Werkgever
Hoofdstuk 7
Administratie
Ledenregistratie
Begraafplaatsen
Doelen en aandachtspunten
 
terug