Klaar voor God Klaar voor God

Gabriël zegt dat Johannes de Doper de geest en de kracht van Elia zal krijgen. Wat je je daarbij kunt voorstellen, lees je bijvoorbeeld in de woorden van de profeet Maleachi over de dag van de HEER. De dag van de HEER is een belangrijk thema in de profetische boeken van het Oude Testament. Het is een dag van verandering, het moment dat God zal oordelen over de mensen.

Maleachi vertelt over die komende dag van de HEER en hij legt uit wat mensen kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze op dat moment bij God horen: ze moeten zich houden aan wat Mozes hun geleerd heeft. Ook komt er nog een speciale bode van God voordat de dag van de HEER aanbreekt: de profeet Elia. Elia is volgens het verhaal in 2 Koningen 2 niet op een ‘normale’ manier gestorven, maar is in een vurige wagen meegevoerd naar de hemel. Daarom kom je in latere teksten, zoals in de profetieën van Maleachi, de verwachting tegen dat Elia aan het eind van de tijd terug zal komen.

Als Elia terugkeert, kan wat verkeerd is, nog hersteld worden. En het krachtigste symbool daarvoor is, in de woorden van Maleachi, dat ouders en kinderen zich met elkaar verzoenen.

In Lucas 1:17 zegt Gabriël dus dat Johannes de kracht van Elia zal krijgen en dat ouders en kinderen met elkaar zullen worden verzoend. Als lezer weten we, met de woorden uit Maleachi in ons achterhoofd: nu gaat het erop aankomen – de dag van de HEER komt eraan!

Tussen welke mensen in jouw omgeving is er verzoening nodig? En moet jij nog iets goedmaken met iemand?

terug