Nieuw leven Nieuw leven

Maria is in de war. Hoe kan zij zwanger raken terwijl ze nog nooit met een man samen is geweest? Gabriël antwoordt dat de heilige Geest over haar zal komen. Ze zal zwanger worden door de kracht van de allerhoogste God.

Er zijn wel meer teksten waarin beschreven wordt dat Gods Geest over iemand komt. Meestal is dat een teken dat diegene als profeet gaat spreken. Maar in het geval van Maria is er meer aan de hand: de Geest zorgt niet alleen voor speciale kennis, maar ook voor nieuw leven.

Bij de woorden van Gabriël kun je ook denken aan de eerste zinnen van de Bijbel. Een lege en verlaten aarde, met niets meer dan Gods geest die over het water zweeft (Genesis 1:2). In de verzen die volgen beschrijft de schrijver Gods scheppende kracht. God spreekt, en de wereld ontstaat. Met diezelfde scheppende kracht vervult God Maria, waardoor ze de moeder van Jezus kan worden.

Heb jij weleens iets gemerkt van Gods heilige Geest? Zo ja, wat?

terug