Bescherming Bescherming

Psalm 91 gaat over Gods bescherming. Het is voor veel mensen een geliefde psalm en een bron van inspiratie voor geboortekaartjes en rouwkaarten.

In de woorden van de engel aan Maria horen we delen uit deze psalm terug: ‘De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’ De engel verwijst hiermee naar het geheim van Maria’s bijzondere zwangerschap.

Er staat ook iets over engelen in de psalm. We horen dat ze over ons zullen waken. In de Bijbel wordt verteld dat engelen de dienaren van God zijn. Ze staan rondom Gods troon en vereren hem. Soms worden ze door God naar de aarde gestuurd om een boodschap aan iemand te brengen, of om een taak uit te voeren. Ook beschermen ze mensen en helpen ze hen. Er wordt in de Bijbel niet gezegd hoeveel engelen er precies zijn, maar wel dat het er heel veel zijn. Volgens Daniël 7:10 staan er miljoenen engelen rondom de troon van God.

Welke zin uit Psalm 91 spreekt jou het meeste aan, en waarom?

terug