VoedselbankWeststellingwerf VoedselbankWeststellingwerf

Bedankje Voedselbank Weststellingwerf
 
Wolvega, 16 november 2014
Aan: PKN gemeente Lindestreek  
Betreft: Bedankt voor uw gaven  
 
Geachte Diaconie en Gemeenteleden,   

Langs deze weg willen wij onze dank uitspreken voor al het voedsel, wat door uw gemeente is  ingezameld bij de Dankdag voor het Gewas op 5 november j.l. en door onze vrijwilligers is op-gehaald uit De Kosterije. We zijn erg blij met het soort producten en de hoeveelheid. Dat komt ons uitstekend van pas in de komende decembermaand, zodat we onze 70 gezinnen wat extra’s kunnen toestoppen.  
Ondersteuning in  geld en/of voedsel vanuit kerken, bedrijven en andere instanties doet ons ook als bestuur en vrijwilligers erg goed. Ook op dit manier voelen wij ons gesteund in ons vrijwilligerswerk voor onze medemens die - tij-delijk of structureel, al of niet door eigen schuld - moeite heeft om rond te komen en een extra steuntje in de rug in de vorm van een tweewe-kelijks voedselpakket prima kan gebruiken. Het is dan fijn, dat we vanuit ons eigen magazijn de levering vanuit depot Drachten soms wat kunnen aanvullen met basisproducten, zodat de mensen met een goed gevuld pakket huis-waarts keren. Dank voor die steun.
 
Namens het bestuur Voedselbank Weststelling-werf

 

terug