Een nieuwe tijd Een nieuwe tijd

De engel Gabriël – zijn naam betekent: held van God – komt niet zo vaak voor in de Bijbel. Maar als hij wel verschijnt, kondigt hij gebeurtenissen aan met grote gevolgen.

In Daniël 9:21 komt Gabriël voor de tweede keer bij Daniël. De eerste keer schrikt Daniël heel erg (Daniël 8:17), net als Zacharias (Lucas 1:12) en later ook Maria (Lucas 1:29) deden toen Gabriël plotseling bij hen stond. Maar nu Gabriël voor de tweede keer bij Daniël komt, weet Daniël dat hij een boodschap van God kan verwachten. Gabriël vertelt over Gods plan voor zijn volk: er breekt een nieuwe tijd aan voor de Israëlieten. Eerst komt er nog een periode van ellende. Maar die duurt niet voor eeuwig: er is uitzicht op een betere tijd, waarin God regeert en Jeruzalem wordt hersteld.

Steeds gaat het in de woorden van Gabriël om Gods plan – hij gaat een nieuw begin maken. Daniël krijgt te horen dat God zijn volk en Jeruzalem zal bevrijden van de buitenlandse overheersers. En Zacharias zal een zoon krijgen die niet alleen hem maar ook veel andere mensen vreugde zal brengen. Steeds brengt de engel Gabriël een vergelijkbare boodschap aan Gods volk: ‘God is bij jullie, en God zal bij jullie blijven.’

Waarmee zou jij een nieuw begin willen maken, en waarom?

terug