En we noemen hem… En we noemen hem…

Het lied van Maria over wat God voor en met haar doet, is erg bekend. Het is vaak op muziek gezet en heeft zelfs een eigen naam: Magnificat (‘maak groot’), het woord waarmee het lied in de Latijnse vertaling van de Bijbel begint.

De woorden die Zacharias bij de geboorte van Johannes uitspreekt, lijken ook op een lied. Ze zijn minder bekend, maar niet minder mooi. Meteen vanaf de eerste regel merk je: Zacharias beseft heel goed dat dit kind meer is dan de vervulling van zijn eigen wensen. Het is Gods antwoord op de nood van zijn hele volk.

Zacharias geeft zijn zoon niet alleen een naam maar ook een titel mee: ‘Johannes’ en ‘profeet van de Allerhoogste’. Allebei zeggen ze iets over hoe God door dit kind zijn plan zal uitvoeren. De naam Johannes betekent: de Heer is genadig. Het is die genade en goedheid waarop Johannes de mensen als profeet mag voorbereiden, zodat ze weer in het licht van God kunnen leven.

Hoe bereid jij je voor op Kerst?

terug