Gods barmhartigheid Gods barmhartigheid

Maria zingt in haar lied over de barmhartigheid van God voor Abraham en zijn nageslacht.

Abraham wordt vaak gezien als een soort modelgelovige: hij ging op weg omdat hij de stem van God gehoord had. En hij bleef vertrouwen op Gods belofte dat hij een zoon, dat hij nakomelingen zou krijgen. Tegelijkertijd twijfelde Abraham ook: in Genesis 15:2-3 zegt hij dat hij kinderloos zal sterven.

Maar Abraham luistert toch opnieuw naar God: hij kijkt naar de sterren, en vertrouwt op God. En wij weten dat het uiteindelijk ook goed kwam: hij kreeg een zoon. En via Abraham, Isaak en Jakob, via Sara, Rebekka en Rachel en Lea, komen we in Lucas dan bij Maria terecht. God is barmhartig. Soms zie je het meteen, zoals Maria. Soms duurt het je leven lang, zoals bij Abraham. Maar God wil omzien naar zijn mensen, dat lees je steeds weer in de Bijbel.

Zie jij iets van Gods barmhartigheid in jouw leven? Zo ja, wat?

terug