HILDE VAN DER DRAAI OP MISSIE IN ZUID SUDAN HILDE VAN DER DRAAI OP MISSIE IN ZUID SUDAN

Beste kerkgangers,

Graag betrek ik jullie bij de missie die ik op dit moment uitvoer in Zuid Sudan. Sinds februari 2012 werk ik als vrijwilliger aan de Christelijke lerarenopleiding in Zuid Sudan. Het land is tientallen jaren in oorlog geweest met Soedan en werkt sinds zijn onafhankelijkheid in 2011 aan de opbouw van het land. Onderwijs is hierbij cruciaal. Sinds de onafhankelijkheid is Engels de officiële voertaal geworden maar de gemiddelde inwoner spreekt Arabisch en kan niet lezen. Er zijn weinig scholen in het land en er is nog geen nationaal onderwijsplan aanwezig. Als er leerkrachten werken in een school zijn dit in de meeste gevallen ongetrainde leerkrachten die vrijwillig voor de klas staan.
Onze studenten zijn afkomstig uit verschillende delen van het land, de meesten hebben hun middelbare school afgerond in een vluchtelingenkamp in buurlanden. Sommigen hebben al een tijdje vrijwillig lesgegeven op basisscholen in hun dorpen. Ze zijn via kerken bij ons terecht gekomen en hebben hart voor de kinderen in hun land. Wij geven ze graag een erkend diploma en daarom werken wij samen met een universiteit in Tanzania. 

Op dit moment bestaat de opleiding uit 2 programma’s:
Een 3-jarige diplomaopleiding waarbij studenten volledig op de campus aanwezig zijn.
Een 3-jarige certificatenopleiding voor ongetrainde leerkrachten die al lesgeven en alleen tijdens hun vakanties op de campus komen.

We hebben op dit moment totaal 80 studenten, waarvan 15 vrouwelijke studenten.Vrouwelijke leerkrachten zijn voor ons heel belangrijk. Uit een onderzoek in 2009 bleek dat maar 1 op de 200 meisjes het basisonderwijs afrondt. Met namedoordat zij door de samenleving ontmoedigd worden en zich vaak onbegrepen voelen door de mannelijke leerkrachten.
Door onze vrouwelijke studenten te begeleiden in hun opleiding als leerkracht, geloof ik dat zij de meisjes in dit land zullen helpen en hoop zullen geven!
Als een kind wel de kans heeft om naar school te gaan, zit het vaak urenlang stil te luisteren naar de leerkracht zonder dat het leert iets met de kennis te doen. Wij leren onze studenten om op een betekenisvolle manier les te geven en kinderen te activeren in hun klassen. De studenten beginnen in te zien dat, wanneer kinderen gestimuleerd worden creatief te zijn en kritisch leren nadenken, zij een positieve bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het land.

Een vredig en ontwikkeld Zuid Sudan lijkt soms nog erg ver weg maar er is zeker hoop! Die hoop vinden wij hier op de campus door ons op Jezus te richten. Hij is de Vredevorst! Studenten van verschillende stammen komen hier samen, ze bidden samen en helpen elkaar bij hun studies. Studenten hebben een christelijke visie op hun land en de mensen. Ze maken plannen om hun samenleving en het onderwijs te verbeteren. Ondanks hun heftige (oorlogs-) verleden, verlies van geliefden, armoede, tegenslagen en ziekten zetten zij door. Dat motiveert mij om hier te zijn en het werk door te zetten. Ik hoop dat mijn ervaring ook u motiveert om betrokken te zijn bij Zuid Sudan.

Vriendelijke groeten vanuit Zuid Sudan,
Hilde van der Draai

hilde_van_der_draai@hotmail.com
www.assistinchrist.org/nl

International Teams (Ermelo), Banknummer: 1556 67 777, t.n.v. Van Der Draai, Soedan
 

terug