Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1
Inleiding
De Protestantse Gemeente Lindestreek is februari 2011 ontstaan door een samen- voeging van de Hervormde Gemeente Steggerda-Vinkega-De Hoeve en de Hervorm- de Gemeente van Noordwolde. De Protestantse Gemeente Lindestreek is een platte- landsgemeente in de burgerlijke gemeente Weststellingwerf die de volgende dorpen omvat: Steggerda, Vinkega, De Hoeve, Noordwolde, Oosterstreek en Zandhuizen. Daarnaast kent zij nog enige leden die buiten de gemeentegrenzen woonachtig zijn, met name in Wolvega.

Missie
De Protestantse Gemeente Lindestreek wil vanuit het Woord van God bouwen aan een levendige gemeente (van jong tot oud) die open en wervend is. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, bouwen aan Gods Koninkrijk in deze wereld.
 
Karakteristiek
De Protestantse Gemeente Lindestreek laat zich kenschetsen als een middenortho- doxe gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij heeft een open karak- ter wat blijkt uit dat iedereen welkom is en mee mag doen ongeacht leeftijd, sekse of seksuele oriëntatie. Het heilige avondmaal staat open voor zowel belijdende als doopleden. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen hun huwelijk in de kerk laten inzegenen.
 
Ledenaantallen
 
Leeftijd Belijdende leden Doopleden Overige geadministreerden
0-10 0 29 9
11-20 0 37 1
21-30 0 33 12
31-40 8 30 3
41-50 13 22 9
51-60 36 26 23
61-70 38 19 18
71-80 52 9 12
81-90 22 3 7
91-100 3 0 4
totaal 172 208 98
 
Ledenaantallen per 15 april 2016

De Landelijk Kerk voert momenteel veranderingen door in de organisatiestructuur van de kerk (Project Kerk 2025), hierdoor is het lastig aan te geven of de Gemeente Lindestreek als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Ook los van deze veran- deringen zal de Gemeente Lindestreek over haar eigen toekomst moeten nadenken.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de Gemeente Lindestreek een kleine en vergrijzende gemeente is (bijna 40% van de belijdende en doopleden is 61 jaar en ouder). Dit houdt in dat steeds minder mensen beschikbaar zijn voor het vele vrijwil- ligerswerk binnen de gemeente. Tot op heden levert dit nog geen problemen op, maar is wel een punt van aandacht voor de toekomst.
 
Aandachtspunten:
  • Blijvende waardering voor het vele werk dat de vrijwilligers verrichten.
  • Nadenken over toekomst van de Protestantse Gemeente Lindestreek.
terug