Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4
Oecumene
De Protestantse Gemeente Lindestreek onderhoudt contacten met de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde en met HH. Petrus en Paulusparochie in Steggerda. Met de vGK Noordwolde wordt eenmaal per jaar overleg gevoerd. Samen met de vGK worden de Spokeplasdiensten, de kerstmarkt in Noordwolde en de Kerstsamenzang op Kerstavond in de Duker in Noordwolde georganiseerd. Ook op het gebied van het jeugdwerk wordt er gekeken naar de mogelijkheden om samen te werken. De Gemeente Lindestreek organiseert samen met HH. Petrus en Paulusparochie zes bijeenkomsten Mediteren langs de weg in de 40-dagentijd, de tentdienst tijdens het dorpsfeest in Steggerda, de Kerstzangdienst en één gezamenlijke kerkdienst.
 
Aandachtspunten:
  • Het intensiveren van de samenwerking met HH. Petrus en Paulusparochie in Steggerda en de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde.
 
Communicatie
De interne communicatie gebeurt middels kerkblad en website. De externe communicatie middels website en persberichten. Binnen de gemeente wordt veelal informeel of indirect gecommuniceerd. Dit behoeft verbetering zodat er adequater gereageerd kan worden op urgente zaken.
 
Aandachtspunten:
  • Afspraken rondom communicatie moeten worden geformaliseerd.
 
Missionaire gemeente
De Protestantse Gemeente Lindestreek doet elk jaar mee aan Tsjerkepaed. Beide kerkgebouwen worden in de zomermaanden opengesteld voor publiek. Daarnaast zijn er tentoonstellingen in de kerk waar relatief veel mensen op afkomen. Rondom Kerst is er in de kerk van Noordwolde een kerststallententoonstelling (ook basisscholen uit Noordwolde brengen bezoek aan deze tentoonstelling), elk jaar wordt er een Kerst-inn in Steggerda georganiseerd en is de kerk vertegenwoordigd op de Kerstmarkt in Noordwolde. Door middel van beide evenementen presenteert de gemeente zich aan de omgeving. Hetzelfde geldt voor de Spokeplasdiensten, en jaarlijkse Kerstsamenzang op Kerstavond in De Duker in Noordwolde. Hierbij wordt samengewerkt met diverse muziekverenigingen en scholen om zo een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
 
Aandachtspunten:
  • Continuering van bovengenoemde activiteiten.
  • Nadenken hoe we ook anderszins ons als kerk aan de omgeving kunnen manifesteren.
terug