Hoofdstuk 6 Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS Hoofdstuk 6 Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS
Pastorie
De pastorie in Steggerda is een gemeentelijk monument, mip code: FR-WES-132a.
Voor de pastorie geldt een aparte regeling welke overeenkomt met de regelingen die gelden voor huur en verhuur. Daartoe worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de bewoners van de pastorie. Het onderhoud van de tuin bij de pastorie is voor de desbetreffende bewoner.
 
Kerkgebouwen
Het kerkgebouw in Noordwolde is een rijksmonument, monumentnummer 38863. Om van de subsidie van de nieuwe instandhoudingregeling Brim voor de kerk gebruik te kunnen maken is er voor de periode 2012-2018 een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) ingediend  bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de periode 2019- 2025 dient in 2017 een nieuw verzoek te worden ingediend. Deze regeling geeft 65% subsidie op de kosten die vallen binnen dit plan. Om een en ander te regelen maakt het College van Kerkrentmeesters gebruik van de diensten van de Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen in Friesland. De kosten die deze stichting in rekening brengt vallen onder de subsidieregeling. In de kerk van Noordwolde staat een Van Damorgel, gebouwd in 1876. Dit orgel, een rijksmonument, is in 2008 gerestaureerd. Het onderhoud van dit orgel valt ook onder het PIP evenals de luidklok.
 
Het kerkgebouw van Steggerda is een gemeentelijk monument, mip code: FR-WES-132b.
In 2008 heeft aan het Flentrop orgel in Steggerda groot onderhoud plaatsgevonden.
 
Naast de tweewekelijkse kerkdiensten worden de kerken ook verhuurd voor begrafenissen, huwelijken en concerten. Het schoonhouden van de kerken wordt gedaan door vrijwilligers. De vrijwillige kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
 
De Kosterije en het Anker
De Kosterije en het Anker hebben tot doel het aanbieden van een accommodatie voor kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten. Het beheer en de verhuur van deze gebouwen is opgedragen aan een vrijwilliger in Noordwolde voor De Kosterije en een vrijwilliger in Steggerda voor het Anker. Beiden ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
De verhuur en prijzen worden door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld in overleg met de kerkenraad. In De Kosterije is een ruimte verhuurd aan de Stichting Begraafplaats Noordwolde e/o en een ruimte aan  Dorpsarchief Noordwolde (DAN). Aan het eind van elk jaar worden energie- en waterverbruik door de begraafplaats en het gebruik van andere faciliteiten in De Kosterije verrekend alsmede onderhoudskosten parkeerplaats en omgeving van De Kosterije dat door het hoveniersbedrijf wordt verricht.
 
Beheer roerende zaken
Deze zijn voor verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters tenzij anders beschreven.
 
Werkgever
Het contact met de predikant, kerkelijk werker, organisten, als ook met betaalde of onbetaalde vrijwilligers ten aanzien van beheer, kosterschap, schoonmaak van kerk en bijgebouwen, in Noordwolde, Steggerda en De Hoeve is de taak van het College van Kerkrentmeesters. Wel dient opgemerkt dat de functie van predikant valt onder de vrije beroepen en dat het College in die zin niet kan optreden als werkgever voor de predikant. Wel is het College van mening dat het bevorderlijk is voor de samenwerking om minimaal één keer per  jaar werkbesprekingen te voeren. Deze besprekingen zijn vertrouwelijk. Indien noodzakelijk en gewenst geldt deze regeling ook voor de andere functies/medewerkers.
 
 
terug