Hoofdstuk 7 Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS Hoofdstuk 7 Bijlage COLLEGE KERKRENTMEESTERS
Administratie
Het archief inzake de ledenregistratie, de financiële en de salarisadministratie bevinden zich in De Kosterije. Dit is ook het postadres van de gemeente. De archiefstukken voor 1945 zijn ondergebracht bij Tresoar in Leeuwarden of het Gemeentearchief in Wolvega.
De financiële administratie wordt gevoerd met behulp van het internet programma van Twinfield. De jaarrekening wordt opgemaakt door de KKA in Drachten.  De salarisadmini- stratie wordt door het bureau van de KKA te Barneveld gedaan.
 
Ledenregistratie
Het ledenbestand is met het ingaan van de fusie tot Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda opgeschoond. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. De gegevens worden verstrekt door het LRP van de PKN. Het LRP bestand is toegankelijk voor de ledenadministrateur, de predikant en de Lokaal Beheerder. (college van kerkrentmeesters)
 
Begraafplaatsen
De Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda heeft drie begraafplaatsen in eigendom, te weten in Steggerda, Noordwolde en De Hoeve.
De begraafplaatsen van Steggerda en De Hoeve zijn in eigen beheer en hebben voor de gemeente een tweeledige functie:
streven om kostendekkend te zijn, de meeropbrengsten komen ten goede aan het College van Kerkrentmeesters die deze middelen kunnen besteden ten dienste van de gemeente;
de begraafplaatsen van de kerkelijke gemeente staan ook ten dienste van het dorp en vormen als zodanig een verbinding tussen de kerk en het dorp. Iedereen kan en mag worden begraven op de begraafplaatsen van Steggerda en De Hoeve. De begraafplaats van Vinkega is gesloten en in 2015 verkocht.
op de begraafplaats van Steggerda en De Hoeve is de mogelijkheid om urnen te plaatsen.
 
Het algemene onderhoud bij de begraafplaatsen wordt uitgevoerd door een hoveniersbedrijf. Het beheer en de administratie van deze begraafplaatsen berust bij de Beheerscommissie begraafplaatsen Steggerda en De Hoeve.
De voormalige Protestantse Gemeente te Noordwolde heeft per 1 oktober 2010 de exploitatie en het beheer van de begraafplaats rondom de protestantse kerk in Noordwolde overgedragen aan de zelfstandige Stichting Begraafplaats Noordwolde en omstreken en verhuurt de begraafplaats voor € 1 aan de Stichting. Jaarlijks vindt er overleg plaats met het College van Kerkrentmeesters.
 
Doelen en aandachtspunten
Het College van Kerkrentmeesters realiseert zich dat de geldelijke vermogens het in de komende jaren nog steeds financieel mogelijk maken op dezelfde voet voort te gaan:
met het open houden van twee kerkgebouwen en twee kerkelijke bijgebouwen;
er plaats is voor een fulltime predikant.
Dit omdat de Protestantse Gemeente Lindestreek te Steggerda een actieve gemeente is waar aandacht is voor jong en oud. Daarnaast wil ze ook kerk zijn in en voor de dorpen. Om dit te waarborgen in de geografisch zeer uitgestrekte gemeente is het van belang een fulltime predikant te hebben, die tevens een voortrekkersrol vervult.
 
 
terug