Informatie over ASSIST in Christ! Informatie over ASSIST in Christ!
Er is grote behoefte aan kwalitatief onderwijs in het (post-) conflict land Zuid Sudan. In 2011 hebben alleen 13% van de basisschool- en middelbare school leerkrachten een certificaat/onderwijsbevoegdheid.  Daarnaast hebben veel leerkrachten geen vaardigheden en motivatie om les te geven.

In 2011 startte Daniel Ohide een lerarenopleiding op het Emmanuel Christian College in samenwerking met Mount Meru Universiteit in Tanzania. Na een 3-jarige training ontvangen de studenten die deelnemen aan dit programma een Diploma in Onderwijs.

In 2012 sloot Hilde van der Draai zich bij de opleiding aan en werd ook het In-Service (bijscholings-)  programma gestart. De deelnemers van deze training zijn leerkrachten ‘in het veld’ die lesgeven op basisscholen, maar niet opgeleid zijn. De trainingsweken vinden plaats tijdens de vakanties en  in hun onderwijspraktijk worden zij regelmatig begeleid. Op een praktische wijze worden de  competenties en motivatie van leerkrachten versterkt. Na de 3 jarige training verkrijgen de studenten een Certificaat in Onderwijs.

In de toekomst hopen we meer lerarenopleidingen in Zuid-Sudan te openen, om op deze manier meer leerkrachten te versterken in hun beroep als leerkracht en als Christelijk leider in hun samenleving.

Door middel van deze lerarenopleiding op Emmanual Christian College ontvangen de studenten een stevige basis waardoor zij sterke effectieve Christelijke leerkrachten zullen worden in de toekomst.

Alles wat we doen is alleen betekenisvol voor ons als we het doen in Christus. Wij gebruiken Zijn woord als basis en wij willen hem aanbidden door ons werk heen.
 
terug