zo 13 jan 2019  om 10.00 uur te Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Lied 280:1,2,3,4 (De vreugde voert ons naar dit huis)

 

Groet en bemoediging

 

Lied 280:5,6,7

 

Gebed van toenadering

 

Lied 150a:1,2,3,4 (Geprezen zij God)

 

Leefregel

 

Gebed bij de opening van Gods Woord

 

Schriftlezing: Jesaja 42:1-7

 

Lied 459:1,4,5,6 (Ik breng een rechter aan het licht)  

 

Schriftlezing: Marcus 1:1-11

 

Gezongen acclamatie (Lied 339f) 

 

Prediking

 

Orgelspel

 

Lied 528:1,2,3,4,5 (Omdat Hij niet ver zou zijn)

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Lied 425 (Vervuld van uw zegen) – 2x

 

Zegen

 

 

terug