zo 18 feb 2018  om 10.00 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Eerste zondag in de Veertigdagentijd

Welkom en mededelingen

Lied 275:4,5
 
Gebed om ontferming
 
Lied 286:1,2,3 (Waar de mensen dwalen in het donker)
 
Kindernevendienst
 
Projectlied: ‘Kijk eens om je heen’, coupletten 1 en 2 (AWN II/28)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Genesis 9:8-17
 
Lied 25:1,4 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 
Schriftlezing: Marcus 1:12-15
 
Lied 538:2,4 (Een mens te zijn op aarde)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 941:1,2,3,4 (Waarom moest ik uw stem verstaan)
 
Bericht van overlijden
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 536:1,2,3,4 (Alles wat over ons geschreven is)
 
Zegen


Collecte uitgang:  Kerk in Actie - Met je kinderen op de vlucht
Peuteroppas:       Rinske van der Draai

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen die
verwarring zaaien
help ons om
Uw stem te blijven horen
ons te richten
op de mens naast ons
op wat recht
is in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon

 

terug