zo 14 okt 2018  om 9.30 uur Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Lied 287:1,5 (Rond het licht dat leven doet)

Groet en bemoediging

Lied 119:16,17,18 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

Gebed voor de nood van de wereld

Lied 903:1,4,6 (Zou ik niet van harte zingen)

Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Genesis 28:10-22

Lied 146:1,3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

Schriftlezing: Matteüs 28:16-20

Acclamatie: lied 339f  (Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven)

Prediking

Orgelspel

Lied 864:1,2,3,4,5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Lied 416:1,2,3,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen

Collecte uitgang:    Werelddiaconaat
Peuteroppas:         Fokje Peereboom 

terug