zo 11 nov 2018  om 10.00 uur Steggerda
Voorganger: De heer B. de Boer, Nijland
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 98: 1 en 2

Groet en bemoediging

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
door Jezus Christus de Heer, in de heilige Geest.
A: AMEN
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

Gebed

Lied 98: 3 en 4

Gebed

1e Lezing: Leviticus 19 verzen 1-2 en 9 t/m 18

Lied 320 (alle 5 verzen)

2e Lezing: Marcus 12: 28 t/m 34

Lied 791 (alle 6 verzen)

Overdenking

Lied 316 (alle 4 verzen)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling

Slotlied 838: 1 en 2 
                                         
Wegzending/zegen

Collecte uitgang:  Najaarszending
Peuteroppas:       Froukje van der Draai

 

terug