zo 9 dec 2018  om 19.30 uur te Steggerda
Voorganger: Da. L.P. Cnossen, Oosterwolde
Tweede Advent

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 80: 1 en 7 

Moment van stilte

Groet en bemoediging

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
     door Jezus Christus de Heer, in de heilige Geest.
A: AMEN
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

Aansteken Bijbelkaarsen en eerste adventskaars

Uitleg liturgisch bloemstuk

Drempelgebed

Thema van de dienst

Zingen: Lied 601: 1 en 2
                          
Kyriegebed

Zingen: Lied 454: 1, 2, 3 en 5   
                                   
Adventsproject kindernevendienst ‘Geloof met me mee’
Projectlied ‘Geloof met me mee’ (zingen met de CD)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed van de zondag

Eerste lezing uit de bijbel: Openbaring 10

Zingen: Lied 119a: 1, 3 en 4 
 
Tweede lezing uit de bijbel: Lucas 3: 1-6

Zingen: Lied 440: 1 en 4

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 462: 1, 2, 5 en 6

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 423

Zegen, beantwoord met ‘Amen, amen, amen’

Collecte uitgang:   Kinderen in de knel
Peuteroppas:        Mirjam van Ginkel 

terug