zondag 1 mei 2022 om 9.30 uur te Noordwolde

kerkdienst
Voorganger(s): Ds. A.C. Meesters

Welkom en Mededelingen

Lied 287:1,5 (Rond het licht dat leven doet)

Groet en bemoediging

Welkom aan de Oekraïners 


Lied 33:1,2,8 (Kom nu met zang en roer de snaren) 

Gebed voor de nood in de wereld
Acclamatie: Lied 301a (Kyrie eleison

Lied 903:1,3,6 (Zou ik niet van harte zingen) 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Micha 4:1-5 

Lied 1010:1,2 (Geef vrede, Heer, geef vrede) 

Schriftlezing: Johannes 21:15-19

Lied 649:2,3,4,5,6 (O Heer, blijf toch niet vragen) 
 
Prediking

Orgelspel

 
Lied 908:1,6 (Ik heb U lief, o mijn beminde)
 

Dankgebed en voorbeden
 
Collecte voor diaconie en kerkrentmeesterlijk beheer
 
Lied 838:1,3,4 (O grote God die liefde zijt)

Zegen

Orgelspel

 
Uitgangscollecte is bestemd voor Manfakwak


Voedselbank
Het product van de maand  mei:broodbeleg als jam, hagelslag, chocopasta,  pindakaas,spread. Ook andere producten zijn van harte welkom.
De mand staat bij de ingang van de kerk.   
 

terug