woensdag 8 maart 2023 om 20.00 uur te Steggerda

Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger(s): Ds. Th. Veenstra, Diever

Welkom en mededelingen

Lied
van de Intocht: Lied 62: 1

Groet en bemoediging:

Lied
62: 6

Kyriegebed, met aan het einde van ieder gebedsintentie, lied 367b gezongen:
V:Zo bidden wij dan, en zingen:
A: Heer, Onze Heer ontferm U over ons

- Lezing van de tien woorden
- Gebed van de zondag:
- Lezing: Deuteronomium 11: 8 - 17
- Lied: 981
- Lezing: 1 Timoteüs 6:6-12
- Lied: 339a

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied: 982: 1,2
- Voorbeden
- Stil Gebed
- Onze Vader

Kollekte: diaconie en kerkrentmeesterlijk beheer

Slotlied: 845: 1,3
Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen Amen (3x).


Collecte uitgang:  Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

terug