zo 7 jan 2018  om 10.00 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Nieuwjaarsdienst

Welkom en mededelingen

Lied 314:1,3 (Here Jezus, om uw woord)
 
Groet en bemoediging
 
Gebed
 
Lied 286:1,2,3 (Waar de mensen dwalen in het donker)
 
Gebed om ontferming
 
Lied 305:1,2,3 (Alle eer en alle glorie)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Jesaja 60:1-6
 
Lied 72:1,3 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
 
Schriftlezing: Matteüs 2:1-12
 
Lied 526:1,4 (Juich voor de koning van de Joden)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 527:1,2,5 (Uit uw hemel zonder grenzen)
 
Bericht van overlijden
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 919:1,2,4 (Gij die alle sterren houdt)
 
Zegen

Collecte uitgang: Stype Tadzjikistan
Peuteroppas:      Jeannette van Ginkel
Bijzonderheden:  Koffie en oliebollen in De Kosterije 

terug