zo 21 jan 2018  om 10.00 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. J. Schonewille, Noordwolde
kerkdienst

Voor de dienst orgelspel

Welkom en mkededelingen kerkenraad

Intochtslied  psalm 149: 1 en 2 “Halleluja laat opgetogen”

Stil gebed en begroeting, gevolgd door  samenzang lied 195 “Klein Gloria”

Openingsgebed

Samenzang lied 836: 1 en  2  “O Heer die onze Vader zijt”

Leefregel

Samenzang lied 836: 3 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezingen  Marcus 1: 40-45 en Mattheus 10: 1, 7 en 8

Samenzang  lied 531: 1 en 2 “Jezus die langs het water liep”

Overdenking

Orgelspel

Samenzang  lied 350: 1, 2, 3, 4 en 6  “Het water van de grote vloed”

Gebeden

Collecte

Slotlied lied 413: 1,2 en 3

Zegen

Gezongen Amen

Collecte uitgang: Oecumene
Peuteroppas:      Froukje van der Draai 

terug