zo 28 jan 2018  om 10.00 uur te Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Lied 273:1,4,5 (Loof God, die zegent al wat leeft)
 
Bemoediging en groet
 
Gebed van toenadering
 
Lied 997:1,2,4 (– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land) als kyriëgebed
 
Lied 655:1,2,3,4,5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Ezechiël 47:1-12
 
Lied 104:3,8 (Mijn ziel, verheerlijk God, om zijne macht)
 
Schriftlezing: Johannes 7:37-39
 
Lied 653:7,1 (U kennen, uit en tot U leven)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
 
Voorbeden
 
Collecte
 
Klaarmaken van de avondmaalstafel
 
Nodiging
 
Lied 377:1,2,4 (Zoals ik ben, kom ik nabij)
 
Tafelgebed
 
Delen van brood en wijn
 
Dankgebed
 
Afruimen van de avondmaalstafel
 
Lied 838:1,4 (O grote God die liefde zijt)
 
Zegen

Collecte uitgang: Kerkrentmeesterlijk Beheer
Peuteroppas:      Ingeborg Kuperus
Bijzonderheden:  Viering Heilig Avondmaal
 

terug