zo 11 feb 2018  om 10.00 uur te Noordwolde
Voorganger: Da. K.T. Kwint-de Kleine, Meppel
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 213: 1,2,5

Votum&groet

Gebed

Glorialied: 601: 1,3 (kinderen naar nevendienst)

Gebed HG

1e Sl: Jes 58 1-10

Lied: 422: 1,2

2e Sl: Mt 6 16-21

Lied: 422: 3

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Lied: 858: 1,2 (kinderen terug)

Gebeden

Collecte

Slotlied: 978: 1,3,4

Zegen


Collecte uitgang: Missionair werk
Peuteroppas:      Cornelia Hensbergen 

terug