zo 15 apr 2018  om 9.30 uur Noordwolde
Voorganger: Mevrouw S.A. Grit, Smilde
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

NLB 98: 1 en 2

Groet en bemoediging
Gebed van toenadering

NLB 98: 3

Inleiding op de dienst

Kyriegebed

Gloria NLB 216
 
Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing Exodus 20: 1-17  Lector

Zingen NLB 221: 1 en 3

Verhaal -gelezen door voorganger

Zingen NLB 313: 1

Overdenking

Orgelspel

Zingen NLB 313: 4 en 5
 
Dankzegging, voorbeden en Onze Vader
Inzameling der gaven

Slotlied NLB 654: 1 en 6

Zending en zegen

Collecte uitgang:   Onderhoudsfonds
Peuteroppas:        Rinske van der Draai 

terug