zo 22 apr 2018  om 9.30 uur Steggerda
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Lied 66:1,2 (Breek, aarde, uit in jubelzangen)
 
Groet en bemoediging
 
Lied 66:3,7
 
Gebed
 
Lied 657:1,2,3,4 (Zolang wij ademhalen)
 
Leefregel
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Jeremia 26:1-19
 
Lied 177:1,2,3,4,5 (Daar komt de man uit Anatot)
 
Schriftlezing: Marcus 10:23-27
 
Acclamatie (Lied 339a)
 
Prediking
 
Orgelspel
 
Lied 320:1,2,3,4 (Wie oren om te horen heeft)
 
Dankzegging en voorbeden
 
Collecte
 
Lied 425 (Vervuld van uw zegen) – 2x
 
Zegen

Collecte uitgang:   Eredienst en Kerkmuziek
Peuteroppas:        Mirjam van Ginkel 

terug