zo 29 apr 2018  om 9.30 uur Noordwolde
Voorganger: Ds. A.C. Meesters
Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Lied 286:1,2,3 (Waar de mensen dwalen in het donker)
 
Groet en bemoediging
 
Lied 158b (Een schoot van ontferming is onze God) – 2x Muzieknotatie
 
Gebed om ontferming
 
Lied 150a:1,2,3,4 (Geprezen zij God)
 
Gebed bij de opening van Gods Woord
 
Schriftlezing: Psalm 36
 
Lied 903:1,3 (Zou ik niet van harte zingen)
 
Schriftlezing: Johannes 1:1-18
 
Lied  653:1,4,7 (U kennen, uit en tot U leven)
 
Prediking
 
Muzikale bijdrage: ‘Ere zij aan God de Vader’
 
Lied 1005:1,2,5 (Longing for light) Muzieknotatie
 
Dankzegging en voorbeden
 
Hilde van der Draai
 
Collecte
Collecte uitgang:       Kerk op Bonaire
Peuteroppas:            Fokje Peereboom
Bijzonderheden:       Muzikale begeleiding van muziekgroep
                                 Koffiedrinken in De Kosterije

 

terug