KERKENRAAD KERKENRAAD
Kerkenraad Gemeente Lindestreek

Voorzitter: ds. Alco Meesters
Emailadres: acmeesters@hetnet.nl

Scriba: mevrouw Hinke Gietema
Emailadres: scriba.lindestreek@gmail.com

Het postadres van de gemeente Lindestreek is Oldeberkoperweg 1
8391 Te Noordwolde.

 

terug