KERSTSTALLENEXPOSITIE 2018 KERSTSTALLENEXPOSITIE 2018

Voor de negende keer wordt in december een kerststallenexpositie   
georganiseerd in de protestantse kerk van Noordwolde
.

Expositiedata: 15, 16, 22, 23, 24 en 26 december van 13.30-16.30 uur.
 


Aan het thema ‘In en rond de kerststal’ wordt opnieuw meegewerkt door Jan de Vries uit Wolvega. Hij laat een aantal andere kerststallen zien dan vorig jaar. Daarnaast worden kinderbijbels en boeken met het Bijbelse kerstverhaal geëxposeerd uit de verzameling van Jeltje Kramer. Verder toont zij papieren kerststallen, advents-kalenders, pop-upboeken, pop-upkaarten en 3d-kaarten met afbeeldingen van het kerstverhaal uit haar uit-gebreide verzameling.Hierdoor krijg je een prachtig beeld van de ver-schillende manieren waarop door de jaren heen in woord en beeld vorm is gegeven aan het oude, vertrouwde kerstverhaal. Agnes Vernooij uit Steggerda zorgt voor een mooie aanvulling op bovenstaand expositie- materiaal.
Een aantal leden van Zij-actief stelt eveneens een kerststal ten toon. Daar zijn wij heel blij mee, want wij weten hoeveel waarde mensen van Rooms-Katholieke oorsprong eraan hechten om hun kerststal met kerst thuis neer te zetten. Zoals gebruikelijk mogen wij dit jaar opnieuw rekenen op een creatieve bijdrage van school-kinderen uit Noordwolde en omgeving o.l.v. Jac-queline de Ruiter en van Basisschool Matthijsje.

Activiteiten: zie onderstaand programma
 
15 december 14.00 uur minikerstworkshop o.l.v. Marijke Sloot
16 december 14.00 uur inloopconcert door leerlingen van viooldocente Teke Hettinga uit Mildam
19 december 20.00 uur bij kaarslicht wordt aan de hand van gedichten ‘een wandeling gemaakt’ door het kerstverhaal. Twee jonge violistes, Amber Wedman en Famke Anne van der Mark, verzorgen de muzikale omlijsting

Info: Rita Akkerboom, tel. 0561-475672
            Jeltje Kramer, tel. 0561-430706

terug