MEDITEREN LANGS DE WEG/VASTENMAALTIJD MEDITEREN LANGS DE WEG/VASTENMAALTIJD
In de Veertigdagentijd worden, in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie van Stegger-da, wekelijks op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur gebedsvieringen gehouden. In deze periode organiseren we ook altijd een vasten-maaltijd voor jong en oud voorafgaand aan de gebedsviering. Voor deze maaltijd wordt een vrij-willige bijdrage gevraagd.
De eerste drie gebedsvieringen zijn in de Rooms-Katholieke kerk te Steggerda. De laatste drie vie-ringen zijn in de protestantse kerk te Steggerda. De vastenmaaltijd is in het Anker.

Nadere mededelingen volgen in het kerkblad.
 
terug