NIJKLEASTER NIJKLEASTER
Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster in Jorwert een Kleaster-kuier’, een kloosterwandeling. Het programma ziet er als volgt uit: 9.30 uur ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen). 10.00 uur koffie of thee. 10.30 uur begin van de Kleaster-kuier. 12.00 uur lunch (zelf meenemen). De ochtend begint in de oude Radboudkerk van Jor-wert. In de winter is de kerk niet verwarmd en dus erg koud. De voorkerk is wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen). De Kleaster-kuier is wandeling die uit drie delen bestaat: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling gebeurt in stilte. De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Meestal duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten. Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. Er wordt voor de Kleaster-kuier een bijdrage van € 5,00 p.p. ge-vraagd. Voor meer info: www.nijkleaster.nl.

Wanneer:      woensdag 2 oktober
Waar:           vertrek het Anker om 8.40 uur
Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869 
                    acmeesters@hetnet.nl
 
terug