Nijkleaster Nijkleaster

Nijkleaster
In Jorwert in Friesland is een nieuw protestants klooster aan het ontstaan. Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster een ‘Kleaster-kuier’, een kloosterwandeling. Het programma ziet er als volgt uit: 9.30 uur ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen). 10.00 uur koffie of thee. 10.30 uur begin van de Kleaster-kuier. 12.00 uur lunch (zelf meenemen). De ochtend begint in de kerk van Jorwert. In de winter is de kerkzaal niet verwarmd en dus erg koud. De voor-kerk is wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen). De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling gebeurt in stilte. De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten. Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. Er wordt voor de Kleaster-kuier een bijdrage van € 5,00 p.p. gevraagd. Voor meer info: www.nijkleaster.nl.
 
     Wanneer:    woensdag 27 september en 11 april
          Waar:    vertrek vanaf het Anker om 8.40 uur
Opgave/info:    ds. Alco Meesters, 0561-476869 ()
 

terug