OPEN UW HART OPEN UW HART

Open uw hartluidt de titel van een boek van Henri Nouwen. Hij beschrijft daarin drie wegen van de christelijke spiritualiteit. De eerste weg, van eenzaamheid naar alleen zijn, houdt zich bezig met het verband tussen spiritualiteit en het ervaren van ons eigen zelf. De tweede weg, van vijandschap naar gastvrijheid, behandelt ons leven als een leven voor de ander. De derde weg, van illusie naar gebed, gaat over onze relatie met God. Op drie middagen willen we met elkaar over deze drie wegen in ons eigen leven spreken. Het boek van Nouwen dient daarbij als leidraad. U hoeft het boek tevoren niet te lezen om mee te doen, maar het mag natuurlijk wel.

Wanneer:      dinsdag 4 en 18 februari, 10 maart
Waar:           De Kosterije van 14.00-15.30 uur
Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869
                    acmeesters@hetnet.nl
 
terug