PSALMEN PSALMEN
De psalmen behoorden oorspronkelijk tot de liederenschat van Israël. Via de liturgie van de kerk hebben deze liederen ingang gevonden in de harten van mensen. Psalmen raken aan ver-schillende emoties, zoals wraak, angst, vertwij-feling, geborgenheid. Daarnaast spreken ze over verwachting en vertrouwen op God. Op drie middagen zullen we stilstaan bij een aantal psalmen. Naast enige achtergrondinformatie over de psalm willen we ook naar elkaar luisteren wat die psalm bij onszelf oproept. Bij uw opgave kunt u vermelden welke psalm u graag behandeld zou willen zien, liefst met een korte motivatie.

Wanneer: dinsdag 12 en 26 november, 10 december
Waar: De Kosterije van 14.00-15.30 uur
Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869
                      acmeesters@hetnet.nl


 
terug