Stype helpt jonge mensen met het opzetten van een bedrijf. Stype helpt jonge mensen met het opzetten van een bedrijf.

In 2016 hebben we twee jonge mannen ,Sharofiddin en Odil, die wij de kans hebben gegeven te studeren,  geholpen met het opzetten van een klein bedrijfje. Het is voor mensen met een lichamelijke beperking, ondanks een goede opleiding  in Tadzjikistan erg moeilijk om een baan te vinden en te behouden.Door jarenlange begeleiding van deze jonge mannen hadden wij het volste vertrouwen in het ondernemerschap van deze mannen. Ze hebben in Dushanbe een pand gehuurd en daar een Playmobiel  centrum  in opgezet. Wij hebben het geld geleend voor de inrichting en een huursom vooraf.
Na een halfjaar zijn ze begonnen met de aflossing van de lening. Helaas is in december ingebroken en zijn de toestellen gestolen. Met behulp van de stichting zijn er weer nieuwe apparaten aangeschaft en wordt er vanaf mei ook weer op de schuld afgelost. Het bedrijfje loopt goed en er wordt intussen ook al weer nagedacht over uitbreiding.
 
In april hebben we Ramazon, die ook jaren onder onze hoede was, geholpen om een bedrijfje op te starten. Door het faillissement van zijn werkgever, een bankinstelling die door de crises het niet langer kon bolwerken, kwam Ramazon zonder werk.  Hij woont in Tursunzoda, vlak bij de Oezbeekse grens in een agrarische omgeving. Hij gaat rundvee mesten en omdat hij lichamelijk beperkt is krijgt hij hulp van zijn vader. Hij is inmiddels gestart met de aankoop van 3 koeien.


Daarnaast  heeft hij een popcornapparaat gekocht en verkoopt popcorn op markten en aan winkels in de omgeving. De popcorn wordt thuis door zijn vrouw en moeder gemaakt en hij brengt de bestelde popcorn bij de afnemers. De start is hoopvol en geeft vertrouwen voor de toekomst.

    Instructie popcorn maken


Vooraf hebben we hem een ondernemersplan op laten zetten met een verwachtte exploitatie voor de komende vijf jaar. In deze periode dient hij het geleende geld aan ons terug te betalen.

Wellicht kunnen we in de toekomst meer jonge mensen helpen  met een microkrediet een goed bestaan op te bouwen. 
terug