TSJERKEPAAD 2018 TSJERKEPAAD 2018

Tsjerkepaad

Bezinningsteksten bij het jaarthema ‘Kerken en Gastvrijheid’
Maand mei:
Pelgrimeren is ontvankelijk leven, waar je ook bent. (Marinus van den Berg)
Maand juni:
Kerken zijn geen musea.
Ze zijn gebouwd als huis van gebed en ontmoeting, waar mensen op verhaal kunnen komen.
De Tsjerkepaadcommissie nodigt de gastheren en gastvrouwen uit voor een informatieavond op 31
mei in De Kosterije. Aanvang 20.00 uur. De plannen voor de komende zomer worden uitgelegd,
opmerkingen en ideeën gedeeld en de zaterdagmiddagen verdeeld onder de vrijwilligers.
Zaterdagmiddag 30 juni wordt in Oldeberkoop het provinciale startschot gegeven voor Tsjerkepaad
2018. Deze middag zal de voorstelling “Polle de orgeljongen” worden opgevoerd. De voorstelling is
gebaseerd op een boek van Mensje van Keulen.
Zaterdag 7 juli is de eerste middag in een reeks van elf dat onze kerken haar deuren openen voor
Tsjerkepaad.

Tsjerkepaadcommissie: Heintje de Bruin, Grietje Gort, Jeannette van Ginkel en Hinke Gietema

terug