Uitgekozen Uitgekozen

Zacharias heeft van Gabriël te horen gekregen dat zijn zoon Johannes geen drank mag drinken. Dit verbod doet denken aan het verhaal over de vrouw van Manoach, de moeder van Simson. Net als Elisabet is zij onvruchtbaar. Toch belooft God haar een zoon, zoals hij dat ook aan Elisabet doet. En die twee zonen lijken ook op elkaar. Simson, de zoon van de vrouw van Manoach, is een nazireeër: hij mag geen wijn en andere drank drinken, en hij mag zich niet scheren. In Numeri 6:1-21 kun je lezen over de gelofte die een nazireeër af moest leggen. Normaal deed je dat uit eigen wil, als je je voor een bepaalde tijd helemaal aan God wilde wijden. Maar Simson wordt al vóór zijn geboorte aan God gewijd.

Johannes en Simson raken allebei vervuld van de Geest van God (Rechters 13:25; Lucas 1:15). Bij Johannes gebeurt dit als hij nog niet eens geboren is – Gabriël kondigt het aan, en we komen het later in het verhaal ook nog tegen! Johannes zal toegewijd zijn aan God, en Gods Geest zal hem leiden.

Het woord ‘nazireeër’ komt in het verhaal over Johannes niet voor. Maar wat Gabriël vertelt, lijkt wel op de belofte die een nazireeër moest afleggen. Toewijding aan God, alles wat je doet in het teken stellen van God, daar gaat het om, bij Johannes én bij de nazireeërs.

Waar denk jij aan bij ‘toewijding aan God’?

terug