Om over na te denken Om over na te denken

Zorg voor kwetsbare mensen en kinderen
Marcus 14: 1-5, 47, Jezus wordt gezalfd door een vrouw

Het verhaal over de vrouw die het hoofd van Jezus zalft, is vól onvoorwaardelijke liefde. De vrouw durft het aan om het huis van Simon bin-nen te lopen, terwijl er een feestmaal gaande is. ‘Een vrouw’ heet ze hier. Ze heeft lef, het kan haar kennelijk niets meer schelen wat de mensen van haar denken. Ze geeft hem alles. Ze breekt het flesje kapot, zodat de hele inhoud uitstroomt over zijn hoofd. Nardusolie ter waarde van 300 denarie (zilverling), het jaarsalaris van een gemiddelde dagloner. Ze wordt bepaald niet welkom geheten, sterker nog: uitgescholden. De enige die het voor haar opneemt is Jezus. Hij benoemt wat er gebeurt: een dode wordt gezalfd voor zijn begrafenis. Tijdens het feestmaal gaat het opeens over de dood. Dan blijkt ook dat er meer schone schijn is: Judas staat op om Jezus te verraden. De onderliggende spanningen ko-men aan het licht, juist door het licht dat deze vrouw verspreidt. De feestelijkheid is in één klap voorbij. Méér mensen bereiden zijn dood voor, maar hoe anders dan deze vrouw! Dezelfde tegenstelling en spanning komen naar voren in het verhaal van de intocht in Jeruzalem. In veel gemeenten maken kinderen op deze zondag Palm-pasenstokken. Veel feestelijkheid. Jezus die als koning wordt binnengehaald. Onvoorwaardelijke liefde? Nee, het is een liefde die zomaar omslaat in het tegendeel. Heden hosanna, morgen kruisigt hem. Onze liefde schiet tekort. Daartegenover staat de liefde van Jezus, onvoorwaardelijk, tot het einde.

terug