Mediteren langs de weg / Vastenmaaltijd Mediteren langs de weg / Vastenmaaltijd

In de Veertigdagentijd worden, in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie van Steggerda, wekelijks op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur gebedsvieringen gehouden. In deze periode organiseren we ook altijd een vastenmaaltijd voor jong en oud voorafgaand aan de gebedsviering. Voor deze maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De eerste drie gebedsvieringen zijn in de Rooms-Katholieke kerk te Steggerda. De laatste drie vieringen zijn in de PKN kerk te Steggerda. De vastenmaaltijd is in het Anker.
Nadere mededelingen volgen
 

 
Nijkleaster Nijkleaster

In Jorwert in Friesland is een nieuw protestants klooster aan het ontstaan. Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster een ‘Kleaster-kuier’, een kloosterwandeling. Het programma ziet er als volgt uit: 9.30 uur ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen). 10.00 uur koffie of thee. 10.30 uur begin van de Kleaster-kuier. 12.00 uur lunch (zelf meenemen). De ochtend begint in de kerk van Jorwert. In de winter is de kerkzaal niet verwarmd en dus erg koud. De voor-kerk is wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen). De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling gebeurt in stilte. De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten. Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. Er wordt voor de Kleaster-kuier een bijdrage van € 5,00 p.p. gevraagd. Voor meer info: www.nijkleaster.nl.
Wanneer:      woensdag 28 september en 15 maart
Waar:           vertrek vanaf het Anker om 8.40 uur
Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869 (