Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

Voor zover ik het nog niet persoonlijk heb gedaan, wil ik een ieder alsnog heil en zegen voor 2018 toewensen. Ook wil ik iedereen mede namens mijn ouders bedanken voor de kaarten met goede wensen die ik rond Kerst mocht ontvangen.
Als gemeente kunnen we terugblikken op een aantal bijzondere diensten. Wat er voor mij uitsprong – zonder anderen tekort te willen doen! – was de inzet en betrokkenheid van de leiding van de kindernevendienst in de diensten tijdens Advent en met Kerst. Ook stond er in de weken voor Kerst weer een groot aantal mooie kerststallen in de kerk van Noordwolde.

lees meer »
 
PREDIKANT

PREDIKANT

Ds. A.C. Meesters
Steggerdaweg 39, 8395 PJ Steggerda
Telefoon: 0561-476869
Emailadres:

 
Om over na te denken Om over na te denken

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde, het thema van Kerk in Actie tijdens de Veertigdagentijd 2018.
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich on-vermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze Veertigdagentijd staan wij stil bij moeders, va-ders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de sa-menleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
 

lees meer »