Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

Zondag 1 april was het Pasen, de dag waarop de christenheid de opstanding van Christus uit dedood viert.
Hoewel in de westerse wereld Kerstgrootser wordtgevierd dan Pasen, is Pasen toch de beslissende gebeurtenis voor het christelijk geloof. Alle geschriften van het Nieuwe Testament doen daarvan verslag of veronderstellen Christus’ opstanding uit de dood. In de kerkdienst
– een gezinsdienst – zullen we niet alleen naar het verhaal over de opstanding horen, maar ook stilstaan bij wat dat voor ons betekent. Inmiddels is het leerhuis over Jeremia afgesloten.
Ik wil nog een keer over deze profeet met zijn onheilsprofetieën preken, want dat was wel een vraag van de deelnemers: hoe kunnen we deze profetieën met onze wereld en ons leven verbinden.

lees meer »
 
PREDIKANT

PREDIKANT

Ds. A.C. Meesters
Steggerdaweg 39, 8395 PJ Steggerda
Telefoon: 0561-476869
Emailadres:

 
Om over na te denken Om over na te denken

Onvoorwaardelijke liefde
Onvoorwaardelijke liefde, het thema van Kerk in Actie tijdens de Veertigdagentijd 2018. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze Veertigdagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

De liturgiegids Veertigdagentijd van Kerk in Actie heeft de laatste week voor Pasen in één geheel gepubliceerd. Dit artikel begint op 25 maart,
Palmzondag (de redactie)

lees meer »