Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

Het nieuwe jaar was nog nauwelijks begonnen of ik moest al naar ‘Zon en Schild’ voor het derde blok van de opleiding Klinisch Pastorale Vorming (KPV). In dit blok stond het geven van leiding centraal: hoe geef je leiding aan jezelf, aan anderen, aan je gemeente. Middels opdrachten ontdekten we onze eigen leiderschapshand- tekening (voorkeurshouding), maar zagen ook hoe je andere houdingen kunt inzetten. Erg boeiend, maar vooral erg leerzaam. Ik heb nu drie van de vier blokken gehad en heb inmiddels meer inzicht gekregen in mezelf en mijn manier van doen, en dus ook op de punten waarin ik mij nog kan verbeteren. Vanuit de gemeente hoor ik dat men een verandering aan mij opmerkt. Dat is, denk ik, grotendeels aan de KPV te danken.

Deze maand zullen drie nieuwe kerkenraadsle-den worden bevestigd: Jennie ten Berge (diaken), Hennie Westink (diaken) en Harm van der Draai (ouderling-kerkrentmeester, was diaken). Als gemeente mogen we dankbaar zijn dat zij samen met de zittende kerkenraadsleden de verantwoordelijkheid voor onze gemeente op zich willen nemen. Bij de bevestiging van nieuwe kerkenraadsleden wordt altijd gevraagd of de gemeente deze personen hoog wil houden in hun ambt. Dat is niet voor niets. In onze tijd wordt snel en vaak gemakkelijk kritiek geuit op mensen die publieke ambten bekleden. Maar zij doen dit werk niet voor hun eigen belang. Dat geldt ook voor kerkenraadsleden. Houd hen daarom hoog in hun ambt!

Waar nieuwe kerkenraadsleden aantreden, nemen anderen afscheid: Hinke Gietema (diaken), Geert Kuperus (diaken) en Jan Hensbergen (ouderling-kerkrentmeester). Ook vanaf deze plaats wil ik hen bedanken voor het vele werk dat zij jarenlang voor onze gemeente hebben verzet.
Zondag 25 februari zullen twee kinderen de heilige doop ontvangen: Hendrik Arie, zoon van Willem en Williene Algra uit Noordwolde, en Jildau Annabel, dochter van Marco Kuperus en Anja de Vos uit Vinkega. De doop zal in de kerk van Steggerda plaatsvinden.
Woensdag 7 februari start het leerhuis over de profeet Jeremia. We willen op een aantal woensdagavonden samen het Bijbelboek Jeremia lezen en zien wat het ons te vertellen heeft. Het leerhuis is in De Kosterije en begint om 20.00 uur. Deelname staat voor iedereen open, maar graag wel tevoren even opgeven.

Voordat de Veertigdagentijd begint, is er traditiegetrouw nog de Pannenkoekendag. Dit jaar valt die op dinsdag 13 februari. Om 18.00 uur kunt u in het Anker pannenkoeken eten. De kosten zijn € 5,00 voor een volwassene en kinderen hoeven niets te betalen.

De opbrengst van Pannenkoekendag is bestemd voor de Voedselbank Weststellingwerf. Opgave is wél nodig.
U kunt zich hiervoor opgeven tot en met maandag 12 februari 18.00 uur bij Jeannette van Ginkel ( óf tel. 441077).

Ik wens allen die leven met moeite, zorg of gemis veel sterkte. Moge geloof, hoop en liefde u dragen.
Een hartelijke groet, ds. Alco Meesters
 

terug