Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

In de kerkdiensten zullen we dat doen aan de hand van Bijbelverhalen die ons door de kindernevendienst worden aangereikt. De kindernevendienst volgt deze adventsperiode het project van Kind op Zondag, genaamd ‘Een boek vol verwachting’. We zullen iedere zondag stilstaan bij een profetie uit het Bijbelboek Jesaja. Op Kerst horen we dan hoe God in een kind een begin maakt van wat Hij middels de profeet heeft beloofd. De dienst op Eerste Kerstdag zal een feestelijke gezinsdienst zijn. Er is nog nagedacht over een apart kinder-kerstfeest, maar dat lukt niet gezien het aantal mensen dat zich daarvoor zou willen inzetten. Op Oudejaarsdag is er alleen ’s morgens dienst.
De oecumenische Adventsviering wordt dit jaar op zondag 17 december om 19.30 uur in de
R.-K. Fredericuskerk in Steggerda gehouden.
Er zullen voornamelijk adventsliederen worden gezongen. Augustinus, een kerkvader uit de 4e/5e eeuw, zei dat zingen dubbel bidden is. Door in de dagen voor Kerst adventsliederen te zingen, bidden wij om de komst van de Heer in onze wereld!

Ik wens u allen alvast goede kerstdagen en een gezegend 2018.
Ds. Alco Meesters
 

terug