Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

Voor volgend seizoen heb ik nog geen ideeën. Wie iets weet – een boek, een onderwerp – mag dat aan mij doorgeven.
Woensdag 11 april is het weer mogelijk om in Jorwert een zogenoemde ‘kleaster-kuier’ te maken.
Het gaat daarbij om stilte, verdieping en bezinning (zie: Vorming en Toerusting, p. 13).
Deelnemers kunnen zich bij mij opgeven. We vertrekken ’s ochtends om 8.35 uur vanaf het Anker.
Kosten € 5,00 p.p.

Ik wens u allen Gods zegen toe en zij die leven met moeite, zorg of gemis de nabijheid van God en mensen.

Ds. Alco Meesters

terug