Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

 Op zondag 8 oktober zal de kerkdienst in het teken staan van het welkom aan de nieuwe kinderen van de kindernevendienst en hun ouders. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik op dit moment niet. Op zondag 15 oktober zal de oud-predikante van Steggerda-Vinkega-De Hoeve ds. Joke Ploeger bij ons voorgaan. De kerkdienst zal in het kerkgebouw van Steggerda plaatsvinden. Tot slot zullen we in de kerkdienst van zondag 29 okto-ber stilstaan bij de Hervorming. Het is 31 oktober namelijk 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittemberg bevestigde. Dit zou later gezien worden als het begin van de Hervorming van waaruit ook de Protestantse Kerk in Nederland is ontstaan. Het koor Our Choice uit Wolvega zal aan deze dienst zijn muzikale mede-werking verlenen.
Afgelopen maand heb ik het tweede blok van de Klinisch Pastorale Vorming gehad. Het waren voor mij zeer intensieve dagen die veel indruk maakten. Voor dit kalenderjaar ben ik nu klaar. Volgend jaar januari volgt het derde blok.
Zijn de maanden september en oktober niet bij uitstek oogstmaanden? De vruchten van de zomer zijn nu rijp om te oogsten.
Herfst in de kerk, herfst misschien in je eigen leven... het kan verkeren. Maar achter het weer staat de HEER! En ook voor dit jaargetijde geldt: het is in Gods hand.
Dan zie ik de vruchten bloeien, ik zie ze hangen. De rijpe vruchten van geloof, van hoop en van liefde. En als ik heel goed kijk, zijn hier en daar aan de takken alweer voorzichtig nieuwe knoppen zichtbaar. Knoppen die - nota bene in de herfst - voorbode zijn van nieuw leven!
Zo leer ik mijn God kennen, ook in de herfst. Jahwe is Zijn naam: IK BEN ER, IK ZAL ER ZIJN. Hij zal het werk van Zijn hand niet laten verwaaien!

Ik wens allen die leven met moeite, zorg of gemis veel sterkte. Moge geloof, hoop en liefde u dragen.
Hartelijke groet, ds. Alco Meesters

terug