CORONA VIRUS CORONA VIRUS
Gemeenteleden en iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente Lindestreek.

Ondanks de versoepeling van de carona maatregelen heeft de kerkenraad besloten ook de maand juni geen kerkdiensten te laten plaatsvinden.
 En zal Ds. A.C. Meesters en enkele gastpredikanten de morgenwijding blijven verzorgen welk wij om 10.00 uur via kerkdienstgemist uitzenden. Kerkdienstgemist staat ook in de balk naast coronavirus aanklikken en de aanwijzingen volgen.

Ook alle andere niet kerkelijke activiteiten kunnen tot nader order nog geen doorgang vinden.
lees meer »
 
Bericht van de Classis Friesland Bericht van de Classis Friesland
Aan alle gemeenten van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland Koudum, 19 maart 2020 Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,


Graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen waarmee u breed gereageerd hebt op ons bericht vorige week hoe we in onze kerken willen omgaan met de maatregelen waarmee de regering de verspreiding van het coronavirus wil vertragen. Met dit bericht wil ik u verder informeren.
lees meer »