Om over na te denken. Om over na te denken.
Overdenking n.a.v. Job 42:1-6 (NBV21)

Anderhalf jaar geleden kwam de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling beschikbaar (NBV21). Ten opzichte van de vertaling van 2004 zijn er veel kleine en iets grotere wijzigingen in de Bijbeltekst aangebracht. De grootste wijziging zit wat mij betreft aan het slot van het Bijbelboek Job. In de vorige vertaling boog Job zijn hoofd voor God, herriep alles wat hij had gezegd en deed boete.


 
lees meer »
 
PREDIKANT

PREDIKANT

Ds. A.C. Meesters
Steggerdaweg 39, 8395 PJ Steggerda
Telefoon: 0561-476869
Emailadres: acmeesters@hetnet.nl

 
Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant
Allereerst wil ik iedereen, voor zover ik dat nog niet persoonlijk heb gedaan, heil en zegen voor 2023 toewensen. Daarnaast wil ik iedereen hartelijk danken voor de kaarten met goede wensen die Hennie en ik rondom de Kerst mochten ontvangen. Het nieuwe jaar startte voor ons wat minder gelukkig. De eerste week van januari waren we met vakantie en uitgerekend toen werd ik voor het eerst van mijn leven door de griep geveld


 
lees meer »