Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant
Inmiddels ligt de zomervakantie achter ons en moeten we verder met het ‘nieuwe gewoon’. Dat geldt ook voor de kerk. Concreet houdt dat in dat we 1,5 meter afstand moeten houden en niet met teveel mensen bij elkaar mogen zitten. Wellicht is de meest ingrijpende maatregel dat we voorlopig in de kerk niet mogen zingen. De kerkenraad heeft besloten dat zolang we 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden alle zondagse kerkdiensten in Steggerda plaats zullen vinden, omdat in de kerk van Steggerda de meeste mensen passen en het zogenoemde re-productiegetal daar het laagst zal zijn. Hopelijk duurt dat niet lang en kunnen we snel weer gebruik maken van de kerk in Noordwolde. Verder zullen we proberen al onze activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, eventueel iets aangepast. Zo hoop ik zelf in oktober twee middagen over de ziel te organiseren. Zie daarvoor elders in dit kerkblad.
lees meer »
 
PREDIKANT

PREDIKANT

Ds. A.C. Meesters
Steggerdaweg 39, 8395 PJ Steggerda
Telefoon: 0561-476869
Emailadres: acmeesters@hetnet.nl

 
Om over na te denken Om over na te denken
Wij zullen elkaar weer ontmoeten wanneer het gevaar voorbij is

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.


‘We will meet’ – John L. Bell (Nederlandse verta-ling: Gert Landman)

 
lees meer »