Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

Ik heb soms het gevoel dat de tijd wel erg snel gaat. Zo begint zondag 10 maart de Veertigdagentijd alweer, de voorbereidingstijd op het
Paasfeest. In de kerkdiensten zullen we het project van de Kindernevendienst volgen: ‘Een nieuw begin’. In de lezingen volgen we Jezus op zijn weg naar Jeruzalem, waar hij zal worden gekruisigd en op de derde dag door God opgewekt. Zoals elk jaar zullen in Steggerda in de Veertigdagentijd op de dinsdagavonden meditatieve vieringen worden gehouden. Deze worden in samenwerking met de Rooms-Katholieke Pa-rochie georganiseerd. De eerste drie vieringen vinden in de Sint Fredericuskerk plaats en de laatste drie in de Protestantse Kerk van 19.15-19.45 uur. U bent hierbij van harte welkom.

lees meer »
 
PREDIKANT

PREDIKANT

Ds. A.C. Meesters
Steggerdaweg 39, 8395 PJ Steggerda
Telefoon: 0561-476869
Emailadres:

 
Om over na te denken Om over na te denken

EEN PELGRIMSTOCHT
Onderstaande meditatie heb ik zaterdag 2 februari gehouden in de kerk van Steggerda voorafgaande aan een Pylgertocht (zie daarvoor het vorige kerkblad)

lees meer »